TIMES IMAGE PHOTOGRAPHER MIAMI FLORIDA | Yo Yo Ma Silk Road Ensemble Reception

PHOTO MIAMI, FL - April 23: Yo-Yo Ma and Silk Road Ensemble reception at the Arsht center on April 23, 2018 in Miami, Florida. (Photo by Sergi Alexander / Eyeworks Production).
Yo-Yo Ma and Silk Road EnsembleYo-Yo Ma and Silk Road EnsembleYo-Yo Ma and Silk Road EnsembleYo-Yo Ma and Silk Road EnsembleYo-Yo Ma and Silk Road EnsembleYo-Yo Ma and Silk Road EnsembleYo-Yo Ma and Silk Road EnsembleYo-Yo Ma and Silk Road EnsembleYo-Yo Ma and Silk Road EnsembleYo-Yo Ma and Silk Road EnsembleYo-Yo Ma and Silk Road EnsembleYo-Yo Ma and Silk Road EnsembleYo-Yo Ma and Silk Road EnsembleYo-Yo Ma and Silk Road EnsembleYo-Yo Ma and Silk Road EnsembleYo-Yo Ma and Silk Road EnsembleYo-Yo Ma and Silk Road EnsembleYo-Yo Ma and Silk Road EnsembleYo-Yo Ma and Silk Road EnsembleYo-Yo Ma and Silk Road Ensemble