TIMES IMAGE PHOTOGRAPHER MIAMI FLORIDA | Leroy "Lonnie" Jordan of WAR Band

Leroy "Lonnie" Jordan of WAR Meet & greet backstage at Arsht Center Miami. Photo / Video by Sergi Alexander /Eyeworks Production
Leroy "Lonnie" Jordan WARLeroy "Lonnie" Jordan WARLeroy "Lonnie" Jordan WARLeroy "Lonnie" Jordan WARLeroy "Lonnie" Jordan WARLeroy "Lonnie" Jordan WARLeroy "Lonnie" Jordan WARLeroy "Lonnie" Jordan WARLeroy "Lonnie" Jordan WARLeroy "Lonnie" Jordan WARLeroy "Lonnie" Jordan WARLeroy "Lonnie" Jordan WARLeroy "Lonnie" Jordan WARLeroy "Lonnie" Jordan WARLeroy "Lonnie" Jordan WARLeroy "Lonnie" Jordan WARLeroy "Lonnie" Jordan WARLeroy "Lonnie" Jordan WARLeroy "Lonnie" Jordan WARLeroy "Lonnie" Jordan WAR