TIMES IMAGE PHOTOGRAPHER MIAMI FLORIDA | Amadeus Live Performance & Attila Glatz Concert Productions Arsht

PHOTO MIAMI, FL - March 15: Amadeus Live performance movie concert experience with Attila Glatz Concert Productions at the Arsht center on March 15, 2018 in Miami, Florida. (Photo by Sergi Alexander / Eyeworks Production).
Amadeus Live Performance & Attila Glatz Concert Productions ArshtAmadeus Live Performance & Attila Glatz Concert Productions ArshtAmadeus Live Performance & Attila Glatz Concert Productions ArshtAmadeus Live Performance & Attila Glatz Concert Productions ArshtAmadeus Live Performance & Attila Glatz Concert Productions ArshtAmadeus Live Performance & Attila Glatz Concert Productions ArshtAmadeus Live Performance & Attila Glatz Concert Productions ArshtAmadeus Live Performance & Attila Glatz Concert Productions ArshtAmadeus Live Performance & Attila Glatz Concert Productions ArshtAmadeus Live Performance & Attila Glatz Concert Productions ArshtAmadeus Live Performance & Attila Glatz Concert Productions ArshtAmadeus Live Performance & Attila Glatz Concert Productions ArshtAmadeus Live Performance & Attila Glatz Concert Productions ArshtAmadeus Live Performance & Attila Glatz Concert Productions ArshtAmadeus Live Performance & Attila Glatz Concert Productions ArshtAmadeus Live Performance & Attila Glatz Concert Productions ArshtAmadeus Live Performance & Attila Glatz Concert Productions ArshtAmadeus Live Performance & Attila Glatz Concert Productions ArshtAmadeus Live Performance & Attila Glatz Concert Productions ArshtAmadeus Live Performance & Attila Glatz Concert Productions Arsht